onsdag 11. november 2009

Det moderne prosjektet

På 1500 tallet startet det en tankeretningen i vesten, kaldt ”Det moderne prosjektet”. Tenkesettet vi bruker i dag er formet av denne tankeretningen som har drevet menneskeheten fremover. Boktrykkerkunsten, ny naturvitenskap og det vi i dag betegner som kapitalisme er nyvinninger innenfor ”Det moderne prosjektet”.

Det moderne prosjekt kan karakteriseres ved følgende stikkord: Troen på sannheten og metoden, troen på siste-instanser, troen på avsløringsstrategien, troen på framskrittet og troen på friheten.

Det tilføyes noen "retningslinjer" i takt med det moderne prosjektet:

 

- Troen på sannheten: sannheten kan argumenteres, derav skilles fra falskheter

- Troen på basis: en basis/konstant man kan sammenligne alle sannheter med for å konfirmere autentiteten

- Troen på avsløring: fjerne falskhet, overtro og fordommer

- Troen på friheten: utvikling er menneskestyrt, ikke gudsstyrt

- Troen på fremskritt: troen på utvikling og at fremtiden er garantert

Det moderne prosjektet

På 1500 tallet startet det en tankeretningen i vesten, kaldt ”Det moderne prosjektet”. Tenkesettet vi bruker i dag er formet av denne tankeretningen som har drevet menneskeheten fremover. Boktrykkerkunsten, ny naturvitenskap og det vi i dag betegner som kapitalisme er nyvinninger innenfor ”Det moderne prosjektet”.

Det moderne prosjekt kan karakteriseres ved følgende stikkord: Troen på sannheten og metoden, troen på siste-instanser, troen på avsløringsstrategien, troen på framskrittet og troen på friheten.

Det tilføyes noen "retningslinjer" i takt med det moderne prosjektet:

 

- Troen på sannheten: sannheten kan argumenteres, derav skilles fra falskheter

- Troen på basis: en basis/konstant man kan sammenligne alle sannheter med for å konfirmere autentiteten

- Troen på avsløring: fjerne falskhet, overtro og fordommer

- Troen på friheten: utvikling er menneskestyrt, ikke gudsstyrt

- Troen på fremskritt: troen på utvikling og at fremtiden er garantert

Det moderne prosjektet

På 1500 tallet startet det en tankeretningen i vesten, kaldt ”Det moderne prosjektet”. Tenkesettet vi bruker i dag er formet av denne tankeretningen som har drevet menneskeheten fremover. Boktrykkerkunsten, ny naturvitenskap og det vi i dag betegner som kapitalisme er nyvinninger innenfor ”Det moderne prosjektet”.

Det moderne prosjekt kan karakteriseres ved følgende stikkord: Troen på sannheten og metoden, troen på siste-instanser, troen på avsløringsstrategien, troen på framskrittet og troen på friheten.

Det tilføyes noen "retningslinjer" i takt med det moderne prosjektet:

 

- Troen på sannheten: sannheten kan argumenteres, derav skilles fra falskheter

- Troen på basis: en basis/konstant man kan sammenligne alle sannheter med for å konfirmere autentiteten

- Troen på avsløring: fjerne falskhet, overtro og fordommer

- Troen på friheten: utvikling er menneskestyrt, ikke gudsstyrt

- Troen på fremskritt: troen på utvikling og at fremtiden er garantert

onsdag 21. oktober 2009

Barokkens streber


Barokken er en tidsepoke som regnes i hovedsak fra 1600-tallet til 1700-tallet. Overdådighet, voldsomhet og grådighet gravde seg nå frem sterkere enn noen sinne. Barokken omfattes ofte som en reaksjon mot strenge prinsipper om harmoni og nøysomhet i renessansen. Religiøs ekstase, intellektet og spirituelle tanker ble skjøvet til side, erstattet med innlevelse av følelser med frodig livsglede, streben etter makt og ære, og ikke minst lidenskap.

Barokken omfattes i det unge sinn som en stilart og en epoke innen tørr kunst, mens derimot i en gammel skrøpelig kropp er barokken et synlig tegn på dramatikk og overdådighet.
Voldelighet, blodighet og makaberhet er få trekk som verden i dag og barokken har til felles. Og disse ordene gnager på oss. Daglig ser jeg voldelighet enten det er i avisa, tv eller virkeligheten. Daglig hører jeg om blodighet gjennom kjente og ukjente. Daglig føler jeg frykten av makaberhet enten det er gjennom film, nyheter eller at det rett og slett er en del av min hverdag. ¨

Jeg stiller meg selv spørsmålet; Har vi et dyrisk instinkt? Hvorfor har mennesker fremdeles en fascinasjon for det dramatiske, er det et gen som går i arv? Er det spenningen som tar overhånd?

mandag 21. september 2009

Soga om Tristan og Isolde


Saga om Tristan og Isolde, er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i europeisk litteratur. ”Soga om Tristram og dronning Isong” bygger på en fransk versroman fra 1160-1170. Sagaen ble for første gang skrevet på norrønt skriftspråk i 1226 år etter Kristi fødsel av Thomas, som trolig var knyttet til hoffet hos Henrik 2. av England.

Kong Håkon Håkonsson framsto som en moderne europeisk fyrste, både kulturelt og politisk. Kong Håkon tok tidlig initiativ for å fremme den europeiske hoffdiktingen kjent for det norske publikum. Dette medførte at Kong Håkon hadde tett kontakt med det engelske kongehuset. Noen funderer i at han har en håndskrevet roman om Tristram og Isond, som kom i gave fra England til kong Håkon da han i 1225 feiret et bryllup.

Kong Håkon var rik på lærdom, han gikk på katedralskole i Nidaros. Der han lærte å lese og skrive latin. Frankrike og England sto Norge nærmest når det galt kulturell kontakt. Det er derfor trolig at Norden ble kjent med den høviske litteraturen allerede på 1100-tallet. Høvisk litteratur handler om livet blant adelsfolket og ridderne i Vest-Europa.

Sagaen om Trisran og Isolde ble presenterte i år 1865 i en opera. Richard Wagner var den berømte komponisten av denne fortellingen.

Magnus Rindal, forfatteren av artikkelen hevder at årsaken til at romanen ikke har fått sin fortjene plass i den norske litteraturhistorien, er at Edda- og skaldediktingen, islendingesagaene og historieverkene fikk mest oppmerksomhet på 1200-tallet.

onsdag 2. september 2009

Egenskaper i Håvamål


I diktet ”Håvamål” skrevet av Snorre Sturlason under middelalderen spilte ulike egenskaper, både positive og negative stor rolle. Det var viktig å ikke fremtre som en fattig, ustabil eller dum person.


Klokhet var en viktig egenskap i middelalderen, for å overleve, få respekt og status i samfunnet var klokhet selve kjernen. Klokhet er i dag en viktig egenskap sammen med både engasjement og kreativitet. Det blir ikke lagt like stor vekt på ettersom at du fint overlever på andre mulige måter.


Varsomhet spiller i dag like stor rolle som det gjorde for tusen år tilbake. Å være varsom er et av kriteriene under høflighet. Som spiller en stor rolle for både førsteinntrykk og deg som person.


Grådighet er ikke et veldig sentralt tema per i dag. I middelalderen var det stor kontrast mellom fattig og rik, så hvis du var grådig, ble du regnet som skamløs, frekk og fattig. I dag lever vi i et samfunn hvor alle menneskene får dekket deres basis behov som mat, drikk og tak over hode.


Moral er en viktig egenskap i Håvamål. Det er en moral i alt man gjør, moralen hadde stor virkning på ettermælet til folk, som igjen var veldig betydningsfullt. Moral er i dag en aktuell egenskap. ”Hvis du ikke står for noe, faller du for alt”

onsdag 19. august 2009

Middelalderen


Middelalderen i Europa var i perioden ca. 1000- ca. 1400. Latin var språket som ble brukt i kirkens ritualer. Den kristene tro var et sentralt tema, det var umilig å stå utenfor det religiøse felleskapet.


På jorden og himmeln fantes det vesener, åndesmakter, engler og demoner. Kirkens rolle var å beskytte menneskene mot onde krefter, å be var også et viktig hjelpemiddel for å unngå dette. Mennskene som var masse i kirken kunne begynne å se på livet etter døden, som Gud hadde planlagt.


Byggestoffene for fysiske fenomener var ild, jord, luft og vann. Aristoteles var naturviteren. Kristus, Guds sønn ble sett på som krigeren. Gotikken er en type arkitektur og kunst. Kristendommens kjennetegn var kjærlighet.


Samhandlingen mellom staten og kirken tok slutt, det endte med at statsmakten overordnet kirken. Det religiøse livet ble styrt av kirken.


Nesten alle som kunne skrive kunne tilføre kirken, kongen eller keiserens hoff. Populære sjangere var helgenlegender, prekener og Bibelen.


Den romantiske kjærligheten oppstod i Frankrike. Følelser og gjensidig affeksjon mellom mann og kvinne stod sentralt. Middelalderlitteraturen hadde europeiske forbilder. Snorre Sturlason fra Island skrev anselige verk.

mandag 27. april 2009

”Det regner inn”


av Ingvild Rishøi

Tema i novellen er innlysende. Selvmord, for ikke å nevne selvmordsforsøk. Det står ikke bokstavlig hvorfor det har seg slik, men det vekker derimot sterke oppfatninger. Det er en rød tråd som går igjennom hele novellen. Kjærlighet, misunnelse og det og virkelig å bli tatt på alvor er sentrale ”problemer” i bakgrunn.

tirsdag 14. april 2009

Mitt haiku-dikt


Haiku er en gammel japansk diktform

Ut i pointS
Strek opp ut og ned
Med resultat, pas de deux

tirsdag 10. mars 2009

Feminist, javisst!


Politisk-, økonomisk- og sosial likestilling er teorien om feminisme. Tidlig på 70-tallet hadde feministbevegelsen sin fremmarsj. Viktige rettigheter som selvbestemt abort.

tirsdag 10. februar 2009

Kva tror du ?!

Ja..
uh he
så forførende

Eg tar deg med til godissjappa
Eg lar deg slikke lollipoppen
Kom igjen, jente. Ikkje slutt
Held det gåande til du treffer punktet

Eg skal ta deg til godis sjappa
Smake av kva eg fekk
Eg skal få deg til å bruke opp alle pengane dine
Held det gåande til du treffer punktet

Du skal få det som du vi, korleis vil du ha det?
Bør eg vibrere på den?temperaturen stiger, ok la oss gå til neste nivå
Fullpakke dansegolvjam, varm som ei tekanne
Eg vil legge inn stautet nå baby, det er enkelt.
Viss du vil være ein nymfoman, er eg ein nymfoman
På hotell eller på baksida av motellet
På stranda eller i parken, kva du vil
Eg har den magiske pinne, eg er kjærleikens lege
Få vennene dine til å mobbe deg for kor mykje du diggar meg
Om du vil vise meg korleis du jobbar baby, så er det ikkje noko problem
Kjem på toppen og snurr rundt som ein liten sjåfør
Eg er ein erfaren kar når det kommer til denne dritten
Når du opparbeider din sveitte, lar eg deg leke med den magiske pinne
Eg prøver å forklare deg på den beste måten
Eg smelter i munnen din baby, ikkje dine skittende hender

mandag 9. februar 2009

Snodige, underfundige og gamle ord og uttrykk er i ferd til å bli lagt i glemmeboka. Jeg stiller meg spørsmålet, er dette galt? Dagens generasjon har problemer med å skille det rene norske språket fra andre påvirkende språk. De unge omkalfatrer det opprinnelige språket ved å blande inn engelske ord og utrykk. Men er det penibelt, egentlig? Er ikke det helt naturlig? Mange unge oppfatter de eldres språk som en eneste lang harang. Kanskje de unge ønsker å motvirke det de oppfatter som et gammelmodig språk ved å flette inn ord og utrykk som de umiddelbart har for hånden. Dessuten lever dagens unge i et pluralistisk samfunn og blir derfor mye lettere påvirket av andre språk og kulturer.

Min farmor blir stadig mer frustrert over språket til dagens ungdom. Vi er noen ordentlige nebbenoser som mankerer høflighet og vokabular. Vi er noen maroder alle sammen, sier hun, og slik fortsetter hun med sitt evinnelige lirumlarum.

Ordliste:
Omkalfatre - snu opp ned, stokke om
Harang - innviklet argumentasjonsrekke
Nebbenoser - uforskammet jenteunge
Mankere - mangle
Maroder - syk, elendig
Lirumlarum - snikksnakk, skravle i vei

tirsdag 3. februar 2009

Flerspråklighet


Norge har blitt regnet som et flerspråklig land i flere år. Flerspråklighet betyr at innbyggerne i et land/ samfunn snakker flere forskjellige språk. Dette medfører at språkene blandes og vi får flere internasjonale ord. Kulturell og språklig kontakt er trekk som kommer tydelig frem gjennom flerspråkligheten.

Kebabnorsk er et eksempel på flerspråklighet. Dette er det norske talemålet til en gruppe innvandrerungdom i Oslo. Kebabnorsk kjennetegner spesielt et vokabular som er hentet fra de opprinnelige språkene som innvandrerungdommen representerer. Mange av ordene kommer også fra det engelske, danske og norske språket, det finnes en rekke varianter av dette, blant annet vollanorsk og jallanorsk.

’’sosialgruppen’’ en hører til, er ofte årsaken til den spesielle måten en snakker på. For eksempel er det stor forskjell på Oslo- vest og Oslo- øst dialekten. Dette kalles sosiolekt. Etnolekt, er talemåten til en etnisk gruppe. Vi finner ofte slang, ord lånt fra andre språk i både sosiolekt og etnolekt.

Kodeveksling er i bruk av mange ungdommer, det vil si at man veksler med mellom morsmålet til foreldrene og norsk. Altså bruker begge språkene om hverandre aktivt. ’’Den mellomlavtyske norsken’’ stammer fra andre verdens krig, da vi fikk en del innslag fra tysken. Eksempler på slike ord er angst, allerede, svak, tallerken og slakter.

I 1066 kom en rekke franske ord inn i det engelske språket, den mer internasjonale utviklingen. Da fikk det engelske språket mange importord (ord vi importerer fra andre språk) og arveord (ord som ar vært norske fra tidligere tider). Som konklusjon ser vi at det norske språket blir mer og mer internasjonalt og vi går i retning av det engelske.

onsdag 28. januar 2009

Dopa på underholding?!


''Hvordan vil dagens ungdom ellers takle å bli voksne og selvstendige når de lever i en beskyttet drømmeverden?'' Utdrag av Fagerberg (17) fra aftenposten onsdag 28. januar 2009. For å svare konkret på dette vil jeg understreke at den moderne underholdningsverdenen faktisk har sine positive sider.

Avhengighetsprogrammet som reality showet ¨Oprah¨, må se-serien ¨Frustrerte Fruer¨og de rørende dokumentarene ¨Sjokk dok¨ er lærerikt på en rekke forskjellige måter! Jeg som person får et tydelig innblikk av kontraster mellom rett og galt, og/eller pent og stygt. Jeg lærer hvordan verden egentlig er, og hvordan dette bør påvirke meg!

''Enten det er den ene eller den andre, den vrakede eller den perfekte, ødelegger det selvbildet og livsforståelsen til mange ungdommer idag.'' Fra mitt synspunkt vil jeg si at det bokstavelig talt øker livsforståelsen og ikke minst selvbildet (hvis en greier å skille realitet og fantasi). Selvfølgelig kan påvirkning av plastisk kirugi og etc gi både positive og negative effekter, men dette er vel i helhet bare en liten brøkdel med tanke på alt og alle!

Moderne underholdning av idylliske liv, fantastiske opplevelser og ekstase etter ekstase, er fantastisk!

Shoppoholike <3

Shoppoholiker bøkene er tidenes bestskrevende bøkene i de senere årene, ifølge meg.
''I disse tre bøkene blir du kjent med Rebecca som elsker shopping, bor sammen med venninnen sin Suze og er journalist i avisen "Vellykket sparing". Ironisk nok har Rebecca litt problemer med penger grunnet shoppingen sin. Ingen vet noe om dette, utenom Suze som begynner å ane ugler i mosen. Pengene mister Rebecca til slutt kontroll over, og noe drastisk må skje hvis hun skal komme seg ut av dette. For det er jo alltid det lille skjørtet på tilbud, vet du! Personlig elsker jeg disse tre bøkene, og kan ikke annet enn å anbefale dem på det varmeste. Bøkene er så fantastisk skrevet at enhver kvinne kan ikke annet enn å elske dem'' Terningkast 6!

-http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2161787&rom=MP

28 Januar

Norsk fagdag på skolen, alle i klassen 1STB har opprettet sin egen norskblogg side.

XOXO