torsdag 23. september 2010

Fellestrekk mellom realismen og "en folkefiende"

Realismen regnes som en av våre korteste epoker, den strekker seg fra 1870- til 1890-tallet. Selve realismen er en reaksjon på romantikken der følelser og fantasi var viktige idealer. Realismen derimot var en tid med stor avstand fra alt det følelsesmessige, alt skulle være så objektivt og virkelighetsnært som mulig for å bringe samfunnet fremover. Kjente norske forfattere fra denne perioden er blant annet Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Målet deres var å skildre virkeligheten så nøyaktig som mulig.

Dramaet "En folkefiende" kan sees som en del av realismen, grunnet striden mellom enkeltmennesket og statsmakten, samt at individualismen gjorde at flere fikk komme med egne meninger, tanker og synspunkter frem til overflaten. Realismen og dramaet har til felles at sannheten skulle argumenteres og skilles fra falskheter, overtro og fordommer. Henrik Ibsen har også valgt å fokusere på fremme urettferdigheten som fantes i samfunnet innenfor det sosiale og økonomiske som også var en stor del av realismen..