onsdag 19. august 2009

Middelalderen


Middelalderen i Europa var i perioden ca. 1000- ca. 1400. Latin var språket som ble brukt i kirkens ritualer. Den kristene tro var et sentralt tema, det var umilig å stå utenfor det religiøse felleskapet.


På jorden og himmeln fantes det vesener, åndesmakter, engler og demoner. Kirkens rolle var å beskytte menneskene mot onde krefter, å be var også et viktig hjelpemiddel for å unngå dette. Mennskene som var masse i kirken kunne begynne å se på livet etter døden, som Gud hadde planlagt.


Byggestoffene for fysiske fenomener var ild, jord, luft og vann. Aristoteles var naturviteren. Kristus, Guds sønn ble sett på som krigeren. Gotikken er en type arkitektur og kunst. Kristendommens kjennetegn var kjærlighet.


Samhandlingen mellom staten og kirken tok slutt, det endte med at statsmakten overordnet kirken. Det religiøse livet ble styrt av kirken.


Nesten alle som kunne skrive kunne tilføre kirken, kongen eller keiserens hoff. Populære sjangere var helgenlegender, prekener og Bibelen.


Den romantiske kjærligheten oppstod i Frankrike. Følelser og gjensidig affeksjon mellom mann og kvinne stod sentralt. Middelalderlitteraturen hadde europeiske forbilder. Snorre Sturlason fra Island skrev anselige verk.