mandag 21. september 2009

Soga om Tristan og Isolde


Saga om Tristan og Isolde, er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i europeisk litteratur. ”Soga om Tristram og dronning Isong” bygger på en fransk versroman fra 1160-1170. Sagaen ble for første gang skrevet på norrønt skriftspråk i 1226 år etter Kristi fødsel av Thomas, som trolig var knyttet til hoffet hos Henrik 2. av England.

Kong Håkon Håkonsson framsto som en moderne europeisk fyrste, både kulturelt og politisk. Kong Håkon tok tidlig initiativ for å fremme den europeiske hoffdiktingen kjent for det norske publikum. Dette medførte at Kong Håkon hadde tett kontakt med det engelske kongehuset. Noen funderer i at han har en håndskrevet roman om Tristram og Isond, som kom i gave fra England til kong Håkon da han i 1225 feiret et bryllup.

Kong Håkon var rik på lærdom, han gikk på katedralskole i Nidaros. Der han lærte å lese og skrive latin. Frankrike og England sto Norge nærmest når det galt kulturell kontakt. Det er derfor trolig at Norden ble kjent med den høviske litteraturen allerede på 1100-tallet. Høvisk litteratur handler om livet blant adelsfolket og ridderne i Vest-Europa.

Sagaen om Trisran og Isolde ble presenterte i år 1865 i en opera. Richard Wagner var den berømte komponisten av denne fortellingen.

Magnus Rindal, forfatteren av artikkelen hevder at årsaken til at romanen ikke har fått sin fortjene plass i den norske litteraturhistorien, er at Edda- og skaldediktingen, islendingesagaene og historieverkene fikk mest oppmerksomhet på 1200-tallet.

onsdag 2. september 2009

Egenskaper i Håvamål


I diktet ”Håvamål” skrevet av Snorre Sturlason under middelalderen spilte ulike egenskaper, både positive og negative stor rolle. Det var viktig å ikke fremtre som en fattig, ustabil eller dum person.


Klokhet var en viktig egenskap i middelalderen, for å overleve, få respekt og status i samfunnet var klokhet selve kjernen. Klokhet er i dag en viktig egenskap sammen med både engasjement og kreativitet. Det blir ikke lagt like stor vekt på ettersom at du fint overlever på andre mulige måter.


Varsomhet spiller i dag like stor rolle som det gjorde for tusen år tilbake. Å være varsom er et av kriteriene under høflighet. Som spiller en stor rolle for både førsteinntrykk og deg som person.


Grådighet er ikke et veldig sentralt tema per i dag. I middelalderen var det stor kontrast mellom fattig og rik, så hvis du var grådig, ble du regnet som skamløs, frekk og fattig. I dag lever vi i et samfunn hvor alle menneskene får dekket deres basis behov som mat, drikk og tak over hode.


Moral er en viktig egenskap i Håvamål. Det er en moral i alt man gjør, moralen hadde stor virkning på ettermælet til folk, som igjen var veldig betydningsfullt. Moral er i dag en aktuell egenskap. ”Hvis du ikke står for noe, faller du for alt”