onsdag 11. november 2009

Det moderne prosjektet

På 1500 tallet startet det en tankeretningen i vesten, kaldt ”Det moderne prosjektet”. Tenkesettet vi bruker i dag er formet av denne tankeretningen som har drevet menneskeheten fremover. Boktrykkerkunsten, ny naturvitenskap og det vi i dag betegner som kapitalisme er nyvinninger innenfor ”Det moderne prosjektet”.

Det moderne prosjekt kan karakteriseres ved følgende stikkord: Troen på sannheten og metoden, troen på siste-instanser, troen på avsløringsstrategien, troen på framskrittet og troen på friheten.

Det tilføyes noen "retningslinjer" i takt med det moderne prosjektet:

 

- Troen på sannheten: sannheten kan argumenteres, derav skilles fra falskheter

- Troen på basis: en basis/konstant man kan sammenligne alle sannheter med for å konfirmere autentiteten

- Troen på avsløring: fjerne falskhet, overtro og fordommer

- Troen på friheten: utvikling er menneskestyrt, ikke gudsstyrt

- Troen på fremskritt: troen på utvikling og at fremtiden er garantert

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar